Banan är normalt alltid öppen med ordinarie greener! Undantag kan uppstå vid risk för frost/skador.

Regler vid frost

Banan är öppen för spel men endast på vintergreener.

Vid osäkerhet och frågor, kontakta kansliet eller fråga banpersonalen på plats innan spel.
Banans tillgänglighet