Banan är normalt alltid öppen med ordinarie greener! Undantag kan uppstå vid risk för frost/skador.

Regler vid frost

Det är förbjudet att spela på banan vid vinterns första frost, då gräset är extremt känsligt för kyla och nedtramp. När banan har invintrats och gräset anpassat sig är det tillåtet att spela men endast på vintergreener. Aktuellt status visas på första sidan.

Vid osäkerhet och frågor, kontakta kansliet eller fråga banpersonalen på plats innan spel.

Regler vid pågående tävlingar

Banan är öppen för övriga även vid tävlingar! Bollränna gäller.
Banans tillgänglighet