Medlemsavgifter per år 2022


Medlemskap                                      Årsavgift

Fullvärdig medlem

   Senior                                               4150

   Junior 13-17 år                                1200

   Knatte -12 år                                     600

Vardagsmedlem (Mån - Fre)            3850

Distansmedlem (Full greenfee)        750