Lokala regler

Avskogat område mellan hål 6 och 7.
Är  Rött pliktområde och lättnad tas enligt regel 17 från punkt där bollen senast skar gränsen till pliktområdet. Gränsen är där högruffen ansluter till klippta banytor.

Greener med ej igenväxta fläckar.
Om boll efter inspel på green ligger på kal fläck, får bollen, utan plikt, placeras på gräsbevuxen yta inom scorekorts avstånd innan putt utförs. Dock inte närmare hål.
Kala ytor utefter puttlinjen i övrigt ger ingen lättnad.


Boll på green.

Boll i rörelse som av misstag träffar spelaren eller en av spelaren medtagen annan klubba eller mindre djur som kan betraktas som löst naturföremål: tex maskar, insekter och liknande djur och som lätt kunnat avlägsnats.

Slaget räknas och bollen skall spelas som den ligger.