Lokala regler

Avskogat område mellan hål 6 och 7 är i spel.
Ytan där bollen ligger får rensas och bollen får återplaceras utan plikt.
Om boll ligger ospelbar vid kvarvarande stubbe får lättnad tas utan plikt. Bollen får placeras spelbar, dock inte närmare hål.
Rött plikt-område, sidovattenhinder, mellan hål 6 och 7 är markerat på bägge sidor och lättnad tas enligt regel 17 från punkt där bollen senast skar gränsen till plikt-området.
Greener med ej igenväxta fläckar.
Om boll efter inspel på green ligger på kal fläck, får bollen, utan plikt, placeras på gräsbevuxen yta inom scorekorts avstånd innan putt utförs. Dock inte närmare hål.
Kala ytor utefter puttlinjen i övrigt ger ingen lättnad.


Boll på green.

Boll i rörelse som av misstag träffar spelaren eller en av spelaren medtagen annan klubba eller mindre djur som kan betraktas som löst naturföremål: tex maskar, insekter och liknande djur och som lätt kunnat avlägsnats.

Slaget räknas och bollen skall spelas som den ligger.