Kalender
Banan är alltid öppen och bollränna gäller om inget annat anges.
Vid tävling tillkommer alltid greenfee för gäster,
distansmedlemmar och eventuellt för vardagsmedlemmar (helger).