Medlemsavgifter per år 2023

 

Medlemskap                   Årsavgift (kr)

 

Fullvärdig medlem

Senior                        4350

Junior 13-17 år               1400

Knatte -12 år                  800

Pensionär (75+)               3850

SPF-Medlem                    3850

Familj (2 vuxna, 1-2 barn)    8750

Student (heltid)              3200

 

Övriga medlemsskap

Vardagsmedlem (Mån - Fre)     4050

Distansmedlem (Full greenfee)  750