Historia

Björkenäs GK bildades 4 oktober 2003 och sökte då medlemskap i Svenska Golfförbundet. Den 2 februari 2004 blev vi fullvärdig medlem i förbundet.

Här är en presentation av Klubbens historia presenterad av Lars Lindgren på Årsmötet 2018
Historia