Handicapkommittén

 

Ordförande  Styrelsen

 

Befattningsbeskrivning

 

Sidan är föremål för omarbetning.

 

Övergripande mål

 

Varje medlem skall ha ett rättvisande handicap.

Tillämpningen av handicapreglerna bland medlemmarna i Björkenäs GK skall ske på ett korrekt sätt.

Tillsammans med Medlemskommittén verka för ökad kunskap om Regler för Golfspel bland klubbens medlemmar och tävlingsfunktionärer.

 

Uppgift

 

Administrera och övervaka hcp för medlemmarna i Björkenäs Golfklubb.

Genomföra årliga revisioner av hcp enligt European Golf Association - EGA.

Tillsammans med Bankommittén årligen genomföra en banbesiktning.

 

Handicapjustering på Björkenäs Golfklubb

 

Vid spel på vår 12 hålsbana gäller hcp-ändring enligt SGF:s regler. Erhållna slag - se uppsatta slopetabeller.

 

Vad är din skyldighet?

 

Varje spelare ansvarar själv för sin hcp och att förändringar registreras på ett korrekt sätt. Om du spelar en tävling som är handicapgrundande och som är registrerad i GIT, Golfens IT-system, sker ev. justering av din hcp med automatik.

 

........................................................................................................................

 

REGISTRERING AV HANDICAP

 

För att registrera en handicapgrundande golfrond.