Charkslaget 2022-09-17

Resultat
Lag:                                           Slag:
  1:  Göran Simonsson, Eva Simonsson.           39
  2:  Henrik Farman, Werner Lindberg.           40
  3:  Patrik Tornberg, Martin Sjunnesson.       41
  4:  Raymond Nevhage, Göran Skagerlind.        41  Hcp
  5:  Kjell Garmer, Bertil Christensson.        41  Högre score 9 sista.
  6:  Anders Mårtensson, Hjalmar Svedberg.      41  Hcp
  7:  Mikael Leiswall, Ulf Bardheim.            42
  8:  Jan Åkesson, Ralph Harkell.               43
  9:  Ingvar Dahl. Lena Johansson.              43  Hcp
10:  Karin Wilhelmsson, Rauni Lundgren.         43  Hcp
11:  Sven Pennsäter, Bertil Åkerström.          44
12:  Jan Buhre, Stig-Arne Persson.              44  Hcp
13:  Ulf Arvidsson, Rigel Arvidsson.            44  Hcp
14:  Carl-Uno Frisk, Inger Fors.                44  Hcp
15:  Stefan Sällberg, Sven Meijer.              45
16:  Bo Svensson, Tommy Lindström.              45  Hcp
17:  Mats Letth, Agneta Paradis.                45  Hcp
18:  Ulf Larsson, Håkan Forsberg.               46 
19:  Jan Skog, Anders Skog.                     46  Hcp
20:  Kjell-Arne Larsson, Kenneth Edström.       48
21:  Per Pilqvist, Jonas Ekstrand.              49