Charkslaget 2021

Charkslaget resultat
Omräknat till 18 hål.

A-klass

1:   Kjell-Arne Larsson    33 poäng
2:   Göran Simonsson       32 poäng
3:   Stefan Sällberg       32 poäng Hcp
4:   Kenneth Edström       32 poäng Hcp
5:   Jan Åkesson           31 poäng
6:   Anders Mårtensson     29 poäng

B-klass

1:   Karin Wilhelmsson     38 poäng
2:   Raymond Nevhage       37 poäng
3:   Ulf Bardheim          36 poäng
4:   Jan Andersson         36 poäng  Hcp
5:   Stig-Arne Persson     35 poäng
6:   Sven Pennsäter        33 poäng
7:   Ingvar Dahl           33 poäng  Hcp
8:   Lena Johansson        33 poäng  Hcp
9:   Henrik Farman         32 poäng
10:  Bo Svensson           31 poäng
11:  Rauni Lundgren        31 poäng  Hcp
12:  Bengt Gester          31 poäng  Hcp
13:  Laila Kallin          30 poäng
14:  Aage Svenson          29 poäng
15:  Werner Lindberg       29 poäng  Hcp
16:  Ulf Larsson           28 poäng
17:  Bo Celin              28 poäng  Hcp
18:  Jan Persson           26 poäng
19:  Jan Buhre             25 poäng