Befattningsbeskrivning för Medlems&Trivselkommittén

 

Medlems/Trivselkommittén har inför styrelsen ansvar för att organisera- och utveckla klubbens medlemsvård i syfte att öka gemenskapen bland klubbens medlemmar.

 

I kommitténs uppdrag ingår bl a:

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

Om inte någon från medlemskommittén ingår i styrelsen skall ordföranden adjungeras till styrelsemötena.