Befattningsbeskrivning för Juniorkommittén

 

Juniorkommittén har inför styrelsen ansvar för att organisera, leda, och utveckla klubbens ungdomsverksamhet i samråd med klubbens Pro. I kommitténs uppdrag ingår bl. a:

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

Om inte någon från juniorkommittén ingår i styrelsen skall ordföranden adjungeras till styrelsemötena.