Befattningsbeskrivning Herrkommittén

 

Herrkommittén har inför styrelsen ett övergripande ansvar för klubbens frågor som rör herrverksamheten.

 

I kommitténs uppdrag ingår bl a:

 

 

 

 

Övrigt

 

Om ingen från kommittén är representerad på styrelsemötena ska ordföranden adjungeras till styrelsemötena.