Befattningsbeskrivning för Damkommittén

 

Damkommittén har inför styrelsen ansvar för att organisera-, leda- och utveckla klubbens damverksamhet i syfte att öka gemenskapen bland damerna. I kommitténs uppdrag ingår bl a:

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

Om inte någon från damkommittén ingår i styrelsen skall ordföranden adjungeras till styrelsemötena.