Befattningsbeskrivning för Bankommittén

 

Bankommittén skall vara styrelsens organ i frågor om arbete och skötsel av golfbanan och området kring denna.

 

I kommittén uppdrag ingår bl. a:

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

 

Om inte någon från Bankommittén ingår i styrelsen skall ordförandenadjungeras till styrelsemötena.