Medlemmar i Björkenäs GK kallas härmed till Årsmöte
tisdagen den 21 februari kl. 18.30 i Församlingshemmet Löddeköpinge.

Alla möteshandlingar finns här på hemsidan, där ni kan läsa och skriva ut efter behov. De kommer också att finns i Receptionen.

Motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast 10 februari. Dessa ska vara undertecknade med namn och Golf-ID.

Vi vill att ni gör en anmälan per mejl till jannebuhre@gmail.com ifall ni kommer, så vi har en uppfattning om hur många som kommer till mötet.

Styrelsen
Årsmöte 2023
Handlingar

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Balansrapport 2022

Resultatrapport 2022

Sammandrag Balans/Resultat

Verksamhetsplan 2023