Kallelse

Årsmöte

Medlemmar i Björkenäs GK kallas härmed till årsmöte söndagen den 20 mars kl 14,00 på driving-ranchen.
Alla handlingar till årsmötet finns på vår hemsida f o m 1 mars, där kan ni läsa och skriva ut för eget behov.
Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 1 mars. De skall vara undertecknade med namn o golf id.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen
Årsmöte
Handlingar

Tävlingsprogram

HandlingarÅrsmöte